Roundup Biaktiv 20 l (32x20 l)

 
Doprava zdarma Efekt lupa
  • 1 z 4

Postřikový herbicid ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech mimo broskvoň, vinohradech, k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách, v lesních kulturách a k likvidaci plovoucích a vynořených plevelů na vodních plochách.

Dostupnost Skladem
Cena 144 000 Kč bez DPH
174 240 Kč    
Kód produktu 44
Značka Monsanto
Kategorie Produkty
Záruka 2 roky
 

INFO

Množství: 32 x 20 l

Výrobce: Monsanto

Doprava: Zdarma

Dodání: Do 72 hodin od připsání platby kupujícího na náš účet.

 

Etiketa: Ke stažení zde

Bezpečnostní list: Ke stažení zde

 

POPIS

Roundup Biaktiv je neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi, listy a oddenky a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny včetně kořenového systému. Působením přípravku v rostlině se docílí zničení jejích podzemních i nadzemních částí. Vzhledem k tomu, že Roundup Biaktiv je na povrchu půdy okamžitě inaktivován a mikrobiálně odbouráván, neproniká půdou ke kořenům a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání až zhnědnutí zasažených rostlin. Účinek se zrychluje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 2 hodin po ošetření účinek snižuje. Kultivační a seťové práce se mohou provádět v době, kdy se projevily první příznaky účinku.

 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU

Ovocné sady a vinice

Jádroviny, réva vinná, peckoviny (kromě broskvoní)

Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 6 – 8 l/ha po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3 rokem po výsadbě.

Dřeviny v sadech, alejích a jiných porostech

Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8-9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5% vodním roztokem.

 

Lesní hospodářství

Školky

Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 3 l na 1 ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

Aplikace v lesních školkách se provádí celoplošně po vyzrání letorostů nebo meziřádkovým způsobem s ochranným krytem.

V kulturách jehličnanů s výjimkou modřínu lze aplikovat celoplošně po vyzrání letorostů.

Lesní porosty

V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 3 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).

Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek.

Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 7 l na ha, popřípadě aplikaci po několika týdnech opakovat. Na přesličku rolní Roundup Biaktiv nepůsobí.

Prořezávky a probírky

Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5 % vodním roztokem. K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr (15 % roztok) nebo postřik (5 % roztok) pařezů ve vegetačním období mimo jarního období zesíleného toku mízy. Ošetření je nutno provést do 8-9 hodin po prořezání kmínků.

Chemická příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesa

Při přípravě pozemků před zalesňováním se ošetřuje po plném vývinu nežádoucí vegetace. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně.

 

Orná půda

Po sklizni kulturních plodin

Postřik se provádí po sklizni, kdy pýr má vyvinuté nejméně 3 - 4 listy.

Obilniny (mimo množitelské porosty)

Přípravek lze používat 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci herbicidu Roundup Biaktiv má být maximálně 30%.

Jahody

Jahody se ošetřují pouze po sklizni.

Hrách, peluška (mimo množitelské porosty)

V porostech hrachu a pelušky lze přípravek aplikovat 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci herbicidu má být max. 30%.

Len (mimo množitelské porosty)

Ve lnu při předsklizňové aplikaci se přípravek použije 8-10 dní před sklizní.

Řepka olejka (mimo množitelské porosty)

V řepce lze přípravek aplikovat 10-14 dnů před sklizní, kdy dvě třetiny šešulí mají hnědá zrna.

 

Louky a pastviny

Obnova trvalých travních porostů

Proti smetance lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 4 l/ha, případně aplikaci po několika týdnech opakovat.

Potlačení růstu rostlin

Aplikovat při výšce porostu 10 - 15 cm. V případě potřeby, po pominutí retardačního růstu (cca 6- 8 týdnů) lze aplikaci opakovat. Aplikaci je vhodné během sezóny střídat se sečením.

Zavlažovací kanály, vodní nádrže a vodní toky

Nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele

Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v údobí aplikace. Proti svlačci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

Plevele vynořené na hladině, plovoucí plevele

Nikdy neošetřujte najednou více než jednu třetinu celkové plochy nádrže, aby po uhynutí rostlin nedocházelo vlivem rozkladu organické hmoty ke kyslíkovému deficitu a tím k ohrožení vodních organismů.

 

Železnice

Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června. Na plevele vzešlé z půdní zásoby semen je třeba aplikaci zopakovat.

 

Silnice a ostatní komunikace

Přípravek lze použít na likvidaci plevelů na krajnicích a příkopech, pod svodidly, ve zpevněných i nezpevněných žlabech, kolem konstrukcí dopravního značení a okolo staveb.

 

Nezemědělská půda

Nežádoucí vegetace

Přípravek Roundup Biaktiv lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.

Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů

Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.