Roundup Flex 20L (32x20 l)

 
Doprava zdarma Efekt lupa

Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech mimo broskvoň, vinohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.

Dostupnost Skladem
Cena 169 600 Kč bez DPH
205 216 Kč    
Kód produktu 42
Značka Monsanto
Kategorie Produkty
Záruka 2 roky
 

INFO

Množství: 32 x 20 l

Výrobce: Monsanto

Doprava: Zdarma

Dodání: Do 72 hodin od připsání platby kupujícího na náš účet.

 

Etiketa: Ke stažení zde

Bezpečnostní list: Ke stažení zde

 

POPIS

Roundup Flex Přípravek je neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a listy a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení i podzemních orgánů odolných vytrvalých plevelů. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hlubokokořenících plevelů je vytvoření dostatečné listové plochy v době aplikace, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy rostliny jsou v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání až zhnědnutí zasažených rostlin během 10 - 14 dnů. Za chladného a suchého počasí se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu.

 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU

Sady ovocné, aleje a jiné porosty

Nátěr či postřik pařezů je nutno provést do 8-9 hodin po řezu kmínků.

Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4 % vodním roztokem.

Hrách, peluška (mimo množitelské porosty)

Přípravek se aplikuje 10 dnů před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci přípravku má být max. 30%.

Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň), réva vinná

Proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 5,6 l/ha po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3 rokem po výsadbě.

 

Lesní hospodářství

Prořezávky a probírky (hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti)

K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr pařezů nebo postřik pařezů 4 % vodním roztokem. Ošetření pařezů je nutno provést do 8-9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4 % vodním roztokem.

Lesní půda - chemická příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesa

Při přípravě pozemků před zalesňováním se ošetřuje po plném vývinu nežádoucí vegetace. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,2 l na ha.

Lesní porosty

V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 2,3 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).

Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek.

Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,2 l na ha, popřípadě aplikaci po několika týdnech opakovat. Na přesličku rolní přípravek nepůsobí.

Lesní školky

Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 2,3 l na 1 ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

 

Louky a pastviny (obnova trvalých travních porostů)

Proti pampelišce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 4,7 l/ha, případně aplikaci po několika týdnech opakovat.

Louky a pastviny (retardace)

Údržba extenzivně obhospodařovaných nebo nevyužívaných trvalých travních porostů.

Aplikovat při výšce porostu 10 - 15 cm. V případě potřeby, po pominutí retardačního růstu (cca 6- 8 týdnů) lze aplikaci opakovat. Aplikaci je vhodné během sezóny střídat se sečením.

 

Nezemědělská půda

Nežádoucí vegetace

Přípravek lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.

Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů

Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

Obilniny (mimo množitelské porosty)

V obilninách proti plevelům v polehlých nebo silně zaplevelených porostech v předsklizňové aplikaci lze přípravek používat 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci herbicidu přípravku má být max. 30%.

 

Orná půda (po sklizni kulturních plodin)

Ošetření se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15-25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3 - 4 listy.

 

Zavlažovací kanály

Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v údobí aplikace. Proti svlačci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

 

Železnice

Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června. Na plevele vzešlé z půdní zásoby semen je třeba aplikaci zopakovat.

 

Řepka olejka (mimo množitelské porosty)

V řepce lze přípravek aplikovat 14 dnů před sklizní, kdy dvě třetiny šešulí mají hnědá zrna.

 

Kukuřice Roundup Ready - mimo množitelské porosty

1. aplikace: 2,25 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 2 - 4 listů kukuřice

2. aplikace: 2,25 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 5 - 8 listů kukuřice

Aplikuje se na vzešlé plevele. Maximální velikost plevelů při aplikaci 10 cm.

Aplikaci neprovádějte později než ve stádiu plně vyvinutého 8. listu kukuřice.